aktuelle Seite:
 in Favoriten speichern
 drucken

město > Hilmersdorf
Hilmersdorf

Hilmersdorf leží nedaleko křižovatky dvou starých obchodních cest, "Stříbrné cesty" - dnešní B 101 a "Solné cesty" - dnešní B 174. S místními částmi Heinzebank a Drei Rosen má Hilmersdorf asi 920 obyvatel. Lesní lánovou ves Hilmersdorf založili pravděpodobně ve 2. polovině 12. století pánové z Waldenburgu a na Wolkensteinu.

První písemná zmínka o místě je ve vizitační zprávě v roce 1539. Nynější les v okolí, tzv. Heinzewald byl kolem roku 1500 vyhledávaným loveckým revírem zakladatele horního města Marienbergu, vévody Heinricha Zbožného.

Historické svědectví podává vyobrazení historického povozu se solí na hotelu "Heinzebank", malba nad bývalým vchodem do hotelu, znázorňující loveckou hostinu vévody Heinricha a malba na kameni dveřního překladu bývalého čeledníku z roku 1794.

Zajímavá je také secesní hřbitovní kaple. Na území hřbitova je také rytířská hrobka a pomníky obětem obou světových válek. Více o dějinách se dovíte v tradiční světnici v bývalé škole. Mimo jiné zde můžete obdivovat dva krajinné modely s typickými figurkami, hasičskou kroniku, práci mapující sto let dějin Hilmersdorfu nebo staré školní učebnice.

Z hlediska dopravní obslužnosti má Hilmersdorf velmi výhodou polohu, které obec využila k založení průmyslové zóny. Pod názvem "Hilmersdorf/Heinzenbank" zde vzniká průmyslový park od roku 1993. Dodnes se zde usídlilo asi 20 firem.

Kolem Hilmersdorfu vede řada turistických cest, z nichž se můžeme kochat nádhernými pohledy na hřebeny Krušných hor nebo dojít po značených cestách na výšinu Drei-Brüder-Höhe, kolem pěti větrných elektráren na hilmersdorfskou výšinu "Hofhöhe" anebo k  tréninkové dráze oddílu Off-Road-Club. V místě samotném je řada letních bytů a penzionů, kde je možné strávit příjemnou dovolenou, stravovat se můžete v hostincích s dobrou krušnohorskou kuchyní. Velmi čilý je hilmersdorfský spolkový život. Hilmersdorf zastupovali a proslavili zasloužilí sportovci jako např. Andy Weinhold, který vybojoval titul vicemistr Německa 2002 v Mountainbike-Cross-Country, v celoněmeckém mistrovství enduro dosáhl hilmersdorfský Christoph Seifert titul vicemistr Německa 2001. nach oben                      zurück 1 | 36 | 506
 
 
© 2004-2021 Stadt Wolkenstein | BUR Werbeagentur GmbH | Impressum | Datenschutzerklärung